Budynek MGOPS, ZGMK i Urząd Miejski przy Alei Niepodległości 2

WYBIERZ POZIOM BUDYNKU

LEGENDA

Urząd Miejski w Lubsku

A 1.1 Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału | Pokój A1.1

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
TELEFON: 68 457 61 49

A 1.2 Księgowość szkół i przedszkoli

Z-ca naczelnika, księgowość szkół i przedszkoli | Pokój A1.2

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
TELEFON: 68 457 61 44, 46

A 1.3 Księgowość szkół i przedszkoli

Księgowość szkół i przedszkoli | Pokój A1.3

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
TELEFON: 68 457 61 45

A 1.4 Naczelnik Wydziału Finansowego

Naczelnik wydziału | Pokój A1.4

Wydział Finansowy
TELEFON: 68 457 61 71

A 1.5 Planowanie budżetu

Planowanie budżetu | Pokój A1.5

Wydział Finansowy
TELEFON: 68 457 61 72

A 1.6 Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy | Pokój A1.6

Wydział Finansowy
TELEFON: 68 457 61 70

A 1.7 Płace, ZUS

Płace, ZUS | Pokój A1.7

Wydział Finansowy
TELEFON: 68 457 61 77

A 1.8 Księgowość i sprawozdawczość budżetowa

Księgowość i sprawozdawczość budżetowa | Pokój A1.8

Wydział Finansowy
TELEFON: 68 457 61 73, 74

A 1.9 Referat ds. Informatyki

Kierownik 68 457 61 42 | Pokój A1.9

A 1.12 Opieka nad zwierzętami

Opieka nad zwierzętami | Pokój A1.12

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
TELEFON: 68 457 61 55

A 1.13 Gminny Program Profilaktyki, świadczenia opieki zdrowotnej, stypendia, sprawy oświatowe

Gminny Program Profilaktyki, świadczenia opieki zdrowotnej, stypendia | Pokój A1.13

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
TELEFON: 68 457 61 48, 47

B 1.1 Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie Kryzysowe | Pokój B1.1

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
TELEFON: 68 457 61 54
Więcej informacji

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym

B 1.2 Nadzór techniczny wspólnoty mieszkaniowe zamówenia publiczne wynajem świetlic/lokalu w baszcie

Nadzór techniczny wspólnoty mieszkaniowe zamówenia publiczne wynajem świetlic/lokalu w baszcie | Pokój B1.2

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
TELEFON: 68 457 61 35
Więcej informacji

B 1.3 Opłaty, windykacja

Opłaty, windykacja | Pokój B1.3

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
TELEFON: 68 457 61 33
Więcej informacji

B 1.4 Główny księgowy

Główny księgowy | Pokój B1.4

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
TELEFON: 68 457 61 34
Więcej informacji

B 1.5 Sekretariat

Sekretariat | Pokój B1.5

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
TELEFON: 68 457 61 30
Więcej informacji

B 1.6 Kierownik ZGMK

Kierownik ZGMK | Pokój B1.6

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
TELEFON: 68 457 61 30
Więcej informacji

B 1.7 Najem/zamiana lokalu, odpracowanie zadłużenia/NadzOr techniczny

Najem/zamiana lokalu odpracowanie zadłużenia/Nadzór techniczny | Pokój B1.7

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
TELEFON: 68 457 61 36
Więcej informacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

B 1.8 ZUS

ZUS | Pokój B1.8

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Więcej informacji

B 1.9 Księgowość, Kadry

Księgowość, Kadry | Pokój B1.9

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 84, 68 457 61 85
Więcej informacji