Budynek MGOPS, ZGMK i Urząd Miejski przy Alei Niepodległości 2

WYBIERZ POZIOM BUDYNKU

LEGENDA

Urząd Miejski w Lubsku

A 0.1 Rolnictwo, Utrzymanie zieleni, Utrzymanie czystości i porządku

Rolnictwo, Utrzymanie zieleni, Utrzymanie czystości i porządku | Pokój A 0.1

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
TELEFON: 68 457 61 68, 68 457 61 69
Więcej informacji

A 0.2 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Naczelnik | Pokój A 0.2

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
TELEFON: 68 457 61 66
Więcej informacji

A 0.6 Odpady komunalne, deklaracje

Odpady komunalne, deklaracje| Pokój A 0.6

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
TELEFON: 68 457 61 58, 68 457 61 67
Więcej informacji

A 0.7 Z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Z-ca naczelnika | Pokój A 0.7

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
TELEFON: 68 457 61 62
Więcej informacji

A 0.8 VAT

VAT | Pokój A 0.8

Wydział Finansowy
TELEFON: 68 457 61 79
Więcej informacji

A 0.9 Podatki

Podatki | Pokój A 0.9

Wydział Finansowy
podatki - miasto tel. 68 45761 75
podatki - wieś tel. 68 457 61 59
pod. od nieruchomości -osoby prawne środki transportu tel. 68 457 61 76
Więcej informacji

A 0.10 Księgowość zobowiązań, użytkowanie wieczyste, czynsz

Podatki | Pokój A 0.10

Wydział Finansowy
Księgowość podatkowa, egzekucje tel. 68 45761 80
Księgowość odpadów komunalnych tel. 68 457 61 81
Użytkowanie wieczyste, czynsz tel. 68 457 61 76
Więcej informacji

C 1 Repatriacja, Wybory

Repatriacja, Wybory | Pokój C01

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
TELEFON: 68 457 61 05
Więcej informacji

C 2 Dowody osobiste, Meldunki

Dowody osobiste, Meldunki, Działalność gospodarcza | Pokój C02

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
TELEFON: 68 457 61 02, 68 457 61 03, 68 457 61 04
Więcej informacji

C 3 Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Kierownik Referatu Spraw Społecznych | Pokój C03

Referat Spraw Społecznych
TELEFON: 68 457 61 63
Więcej informacji

C 4 Świadczenia rodzinne, Karta duzej rodziny, Dodatki oslonowe

Swiadczenia rodzinne, Karta duzej rodziny | Pokój C04

Referat Spraw Społecznych
TELEFON: 68 457 61 64, 68 457 61 65
Więcej informacji

C 6 Kasa Urzędu Miejskiego

Kasa UM | Pokój C06

Wydział Finansowy
TELEFON: 68 457 61 78

C 9 Zaopatrzenie Urzędu

Sprawy organizacyjne | Pokój C09

Wydział Organizacyjny
TELEFON: 68 457 61 13

C 10 Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta | Pokój C10

Wydział Organizacyjny
TELEFON: 68 457 61 01, 68 457 61 15
Więcej informacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

C 5 Kasa MGOPS

Kasa MGOPS | Pokój C05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 95
Więcej informacji

B 2 Asystenci rodzinni, pracownicy socjalni

Asystenci rodzinni, pracownicy socjalni | Pokój B02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 87, 68 457 61 88
Więcej informacji

B 3 Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny | Pokój B03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 86
Więcej informacji

B 4 Sekretariat

Sekretariat | Pokój B04

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 98
Więcej informacji

B 5 Kierownik MGOPS

Kierownik MGOPS | Pokój B05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 97
Więcej informacji

B 6 Z-ca Kierownika MGOPS

Z-ca Kierownika MGOPS | Pokój B06

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 96
Więcej informacji

B 7 Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni | Pokój B07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 91
Więcej informacji

B 8 Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni | Pokój B08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 92
Więcej informacji

B 9 Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni | Pokój B09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
TELEFON: 68 457 61 93
Więcej informacji

WC dla niepełnosprawnych